Vores verden

I

INCLUSIVE MINDSET

SKAB KLUB IDENTITET

Skab bevægelser der understøtter barnets identitet som medlem.

F

FORM & STRUCTURE

PLANLÆG STRAMT

Men vær klar til hele tiden at lave individuelle undtagelser.

E

EQUIPMENT

BRUG UDSTYR

Design deltagernes adfærd gennem udstyr og intuitiv guiden.

l

LANGUAGE EQUALIZER

GØR ORD OVERFLØDIGE

Brug visuelle effekter, konkreter, tydelig mimik og kropssprog.
kig med på et specialsport kursus lige her

Du kan også tilmelde dig det næste specialsport kursus nedenfor – vi elsker at fortælle om special sport!

Vi afholder løbende specialsport kurser indenfor:
* opstart af specialsport i foreninger *
* indhold og tilrettelæggelse af specialsport *
* onlinetræning med specialsport *
* kommunikation med børn med særlige behov *

desuden afholder vi tema-baserede online netværksmøder for foreninger i hele landet
Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer, trænere, undervisere og holdledere fra foreningslivet
Børn med særlige behov er fx

Børn med diagnoser indenfor det autistiske spektrum, med ADHD, udviklingshæmning eller psykiatriske diagnoser.

lektion 1

Om specialsport.dk

lektion 2

Rundt om handicap

lektion 3

Diagnoser

lektion 4

At bygge et specialsport hold

lektion 5

Træning & inklusion

lektion 6

Kommunikation