Manifest

Forsvar for retten til et aktivt fritidsliv - også når man er barn eller ung på en specialskole i Danmark.

Hvem kæmper vi for?

De 11.000 børn og unge i specialskoler, som typisk er udfordret på ét eller flere af følgende områder:

 • den kognitive forståelse af omverdenen
 • fysiske funktionsnedsættelser
 • kognitive opmærksomhedsforstyrrelser
 • manglende eller mindre tydeligt verbalt sprog 

Isolation som et livsvilkår

Mange af børnene oplever allerede nu, men også som voksne, en høj grad af isolation og manglende kontakt med andre end nærmeste familie. Deres fritid bliver i fremtiden brugt med Ipad og skærm – præcis som mange allerede gør det som barn. Dette er dokumenteret af Specialsport.dk, samt mange andre undersøgelser.

Det er således et livsvilkår at hver gang et barn / den unge skifter professionelt miljø, bliver alle barnets venskaber og ligestillede sociale kontakter fjernet, da stort set ingen i målgruppen er i stand til, ved egen kraft, at vedligeholde en relation udenfor et skole-, uddannelses- eller arbejdsmiljø.

Manglende adgang til social kontakt i fritiden

Kun meget få børn har derfor sociale strukturer med andre børn og unge udenfor skoletiden. Kun 15- 20% af denne børnegruppe er aktuelt aktive i et lokalt foreningstilbud i modsætning til mere end 80% på almen-området.

På trods af at der er massiv forskning på området som viser at også denne målgruppe profiterer voldsomt af foreningsliv i forhold til psykisk, fysisk og social trivsel og ikke mindst markant forbedring af livsvilkår og -duelighed som voksent menneske.

Kerneproblem

Det helt store svigt ligger dog i at omgivelserne ikke tror det kan være anderledes. Derfor bliver der kun sjældent iværksæt tiltag der kan ændre vilkårene for barnet, hvilket er et kæmpe samfundsmæssigt svigt af en af vores aller mest sårbare grupper.

Specialsport.dk spørger altid børnene ud om sport, når vi kommer ud på specialskolerne og kun ganske få af børnene kan ikke selv se foreningsliv som en mulighed. Det er stort set altid omgivelserne og den manglende tilpasning, der er barrieren og ikke barnet selv.

Kommunernes udfordringer

Fra et kommunalt perspektivt ér det komplekst at hjælpe specialskolebørn ud i foreningsliv, med baggrund i at

 • Børnene typisk er samlet i tværkommunale skoletilbud med et stort opland.
 
 • At hjælpe et barn i gang med foreningsliv kræver samarbejde på tværs af flere kommuner. Èn kommune kan sjældent opbygge en rimelig palette af sport- og fritidsaktivitetsmuligheder til egne borgere, da optageområdet typisk er alt for småt til at skabe levedygtige fællesskaber.
 
 • Det kræver håndholdt samarbejde på tværs af forvaltningsområder, hvilket mange kommuner er udfordret på eller ikke har blik for. Specialsport.dk’s erfaring er at ‘foreningsliv ligger i kultur og fritidsforvaltningen’ og HVIS problemstillingen adresseres, bliver det alene er et spørgsmål om at skabe udbud.

Kompleksitet

Målgruppen kan ‘sagtens’ blive aktiv med sport og fritidsliv, med alle de fantastiske fordele for både individ og samfund, som er så rigelig bevist.

Men det er komplekst. Gennem en årrække har Specialsport.dk udviklet og afprøvet mange forskellige modeller, men følgende trin er alle afgørende og nødvendig, som en del af løsningen:

 1. Omgivelser skal ville fritidsaktiviteter på vegne af målgruppen (forældre / personale)
 2. Mulighederne (de konkrete hold og aktiviteter) skal være oprettet, tydeligt kommunikeret og tilgængelige (kultur og fritid)
 3. Barnets omgivelser skal have adgang til konkret rådgivning om konkrete tilbud og problemstillinger omkring barnet (vejledning)
 4. De barrierer der ofte er omkring transport, støttebehov og evt. økonomi skal kompenseres (børn og familie / socialforvaltningen)
 5. Modtagelse og adgangen til foreningen / tilbuddet skal være nøje planlagt og organiseret, for at skabe en god og tryg modtagelse for barnet (civilsamfund)

 

Løsningen kræver således samarbejde på tværs af både samfundsaktører, forvaltningsområder og skift af mindset omkring målgruppens muligheder, samt en håndholdt indsats omkring hver enkelt familie. Tjek også @Videncenter om Handicap og @Mie Maar Andersen‘s notat på ‘anbefalinger til hvad der virker’.

5 steps til foreningsliv 1

Indsatser og data

I specialsport.dk har vi gennem årene vist at også denne målgruppe med enkle tiltag kan blive aktiv med sport og foreningsliv. Følgende aktivitetsprocenter er gentagende gange vist, når vi gennemfører en samlet specialsport-indsats på en specialskole, med netop denne målgruppe:

Uden indsats: 10-15% af børnene er aktive i udgangspunktet, uden at ‘nogen gør noget’.

Viden om muligheder: 15-25% af børnene bliver aktive, når børnene og familierne modtager viden om hvilke muligheder barnet har i foreningslivet. Tjek vores nyeste online portal over sportsmuligheder i Danmark specialsport guide.com.

Håndholdt indsats: 50-75% af børnene i de udvalgte specialskole- årgange, bliver aktive, når vi laver en målrettet indsats over kun 8 uger, hvor vi håndholdt hjælper børnene i gang med sport og foreningsliv. Tjek vores samarbejde med Egmont Fonden om en målrettet sport-skole-hjem indsats

Der er således tydelige data på, at det med en systematisk indsats kan lade sig gøre at hjælpe langt flere børn og unge med tunge funktionsnedsættelser ind i foreningslivet, end det aktuelt er tilfældet.

Der ligger kæmpe samfundsmæssige potentialer og venter, men kun få kommuner og ingen forvaltning kan løfte opgaven alene.

Økonomi

Ja – en håndholdt indsats er koster penge. Men er det dyrt? I forhold til at udvikle unge mennesker som, viser forskningen, får større netværk, bliver mere selvhjulpne og får langt bedre livskvalitet og indhold? Det kalder på en SØM analyse, og den er selvfølgelig på vej, men ikke helt klar endnu.

For 5 mio. kroner årligt kan vores håndholdte model bredes ud til hele landet. Og inden 2033 vil vi have skabt en indsats, som giver hvert eneste barn i specialskole-miljøet adgang til sport og foreningsliv. Altså reel adgang. Derefter vil det kun være nødvendigt med en mindre lokal forankret rådgivningsindsats.

Forenede kræfter

Med tilført kapital kan Specialsport.dk sagtens løfte indsatsen på specialskole-området. Men vi vil gerne invitere alle I andre aktører i kommuner, forbund og interesseorganisationer, med ind i samarbejdet omkring familierne, for det er i særlig grad familierne der har behov for barrierenedsættende løsninger og når vi står sammen kan vi udvikle flere metoder og nå endnu bredere ud. 

Både til specialskole-eleverne, men også alle de andre børn og unge med særlige behov i specialklasser og på almen området i folkeskolen som også står udenfor foreningslivet. Og voksne med psykisk sårbarhed eller mennesker på bosteder – der er mange andre som også har brug for hjælp til at få adgang. Der er nok at tage fat på og jo flere vi er til at løfte, jo bedre kan vi nå målet om at alle i Danmark har reel adgang til sport og foreningsliv. 

Skateholdet