viden og data gør forskellen for kommunerne

De sidste 6 måneder har vi haft intense dialoger med rigtig mange kommuner om udvikling af specialsport netop hos dem – og det går forrygende med at overbevise de forskellige forvaltninger om ‘at noget må gøres’.

Og det er alt sammen Jespers ‘skyld’.

Jesper er frivillig golftræner på specialholdet i Albertslund Golfklub og for 2 år siden annoncerede han en dag at ‘jeg kan da også noget med data‘..  Jesper tilbød at være frivillig på data-området i Specialsport.dk også og det seneste halvandet år i ca. én time hver 14. dag, har vi drøftet data, henter statistikker og kæmpet med Power BI værktøjet – lyder det kedeligt? Slet ikke! Det er den vildeste oplevelse at dykke ned i hvordan det egentlig står til på specialsports området. Og det er desværre ikke opmuntrende. Data fra før Corona-tiden viser at enkelte kommuner har mere end 10% foreningsaktive børn og unge med handicap – i alle andre kommuner i Danmark er der færre end 10% af børn på specialskoler, som er aktive med foreningsliv i deres fritid. På almen området er det samme tal i 2021 på 80%. En gigantisk forskel og ulighed.

Ulighed

*   Idrætsaktivitet blandt alle i alderen 7-15 år, jf. nyeste befolkningsundersøgelse (2020) fra Idrættens analyseinstitut.

** Estimeret idrætsaktivitet blandt Danmarks ca. 10.000 specialskolebørn (I alt ca. 35.000 børn modtager specialundervisning).

Dårlige og mangelfulde data

Vi benytter datakilder som

  • Danmarks statistik
  • Centralt Foreningsregister
  • Institutionsregisteret
  • Uddannelsesstatistik

Men uanset hvor mange registre vi har og får adgang til, så ændrer det ikke på at registreringerne er mangelfulde og underprioriterede. Når det fx i Det Centrale Foreningsregister er besluttet at man fra efter 2020 ikke længere registrerer hvor mange der dyrker ‘handicapidræt’, så betyder det i praksis at vi ingen chance har for at undersøge om det går den rigtige vej i kommunerne, med at leve op til den store nationale satsning ‘Bevæg dig for livet‘ på handicapområdet. Det kan umuligt være politisk tilfredsstillende..

Det går IKKE fremad - tvært imod bliver der færre og færre aktive mennesker med handicap i foreningslivet

Og så gik Jesper i gang.. med at rydde op i data, kombinere data på nye måder og ikke mindst sætte det op i Power BI så alle kan se, forstå og sammenligne med anden viden på området.

Den første og afgørende aha oplevelse kom da Jesper kom frem til denne graf:

Billede2 2

Lyserød linje:    Stigning i antal foreninger der havde tilbud til mennesker med handicap i deres forening i årene 2014-2019.

Mørkerød linje: Antallet af mennesker med handicap der var foreningsaktive i Danmark i årene 2014-2019.

Grafen viser at Bevæg dig for livet indsatsen virker – for foreningerne. Flere og flere foreninger vil gerne være med og skabe mere inklusion og flere tilbud – mega sejt! Men samtidig er der færre og færre aktive mennesker med handicap i foreningslivet – og det er børnene der mangler.

Det stemte fint overens med vores erfaring fra foreningerne og deres konstante fokus på ‘rekruttering’.

Konklusionen lå jo lige for. Det er ikke kun i foreningslivet at udfordringerne ligger – det handler i høj grad om at vise vejen til sport i familierne (men det er en anden og OGSÅ virkelig spændende fortælling!).

Tilbage til data. Det var så vild en indsigt, at vi besluttede at købe et data træk i Danmarks Statistik, hvor vi efterfølgende kunne undersøge de samme data i alle landets kommuner.

Senere er en lang række andre data på kommune-niveau kommet til og nu har vi udviklet en ‘Specialsport præsentation til X kommune‘ som giver ofte nye indsigter om kommunens egne borgere og tilbud, som måske er kendt i de enkelte forvaltninger, men når vi laver en times onlinepræsentation på tværs af forvaltningsområder, så giver det nye indsigter til det interne tværfaglige arbejde i kommunen.

Som alt andet vi laver er det gratis for kommunerne – alt hvad vi laver med frivillighed skal komme så mange børn til gode som overhovedet muligt. Ligesom viden og indsigter skal deles frit og kvit med alle der har lyst til at vide mere.

Regionerne

De seneste 6 måneder har vi inviteret 22 kommuner til en tværgående forvaltningspræsentation om specialsport og X kommune – og foreløbig afholdt 16 online-præsentationer, med super spændende dialoger og nye indsatser til følge – det kan vi også fortælle meget mere om, men det vigtige her er, at det var golf-træner Jesper der satte det hele i gang.

Uden Jespers og flere andre medhjælpende data-frivillige over årene, ville det aldrig have været muligt. Tak til Jesper, Signe og Trine for data-nørderi, systematisk dataudvikling og en kombination af viden om data og statistik, Power BI og praksisviden fra hverdagen – den perfekte kombination til fælles vidensudvikling, som I aller højeste grad bringer os nærmere målet om at alle børn og unge med særlige behov og handicap skal have adgang til sport og foreningsliv.

Specialsport.dk

#sport #fællesskab #helelivet